Vi på Miljödata vill meddela att Lidingö Stad har valt att använda sig av vårt system Novi för alla typer av personalärenden.

Genom att införa systemet kommer kommunen få en bättre kontroll på all dokumentation kring de anställda. Novi gör det möjligt att föra medarbetarsamtal, lönesamtal och on-boarding digitalt samt att det är det perfekta verktyget att dokumentera allt övrigt gällande de anställda.

Vi uppskattar ert förtroende!

Våra produkter