Vi på Miljödata är glada att kunna meddela att Kalix kommun valt vårt system Novi. Med hjälp av systemet kommer Kalix kunna hantera och dokumentera en stor mängd personal dokumentation på ett samlat ställe. Novi är systemet som gör det enkelt för cheferna att ha koll på alla ärenden kring medarbetaren vare sig det gäller medarbetarsamtal, varningar, lönesamtal eller onboarding.

Vi ser fram emot ett långvarigt samarbete och hoppas att ni blir lika nöjda med Novi som ni varit med resterande system från oss.

Våra produkter