I Sollentuna kommun väljer man Miljödatas system Novi. Med hjälp av systemet Novi kommer kommunen få ett bra och enkelt system där personalanteckningar så som medarbetarsamtal, lönesamtal och misskötsamhetsärenden kan dokumenteras. Eftersom att Novi är GDPR säkert och tillgängligt för de behöriga cheferna på alla uppkopplade enheter blir det enkelt att dokumentera, spara och säkra allt som dokumenteras. Sollentuna kommun använder sig sedan innan av systemet Adato som hjälper kommunen att få friskare medarbetare och sänka sjukfrånvaron.

Stort tack att ni fortsätter välja system från oss på Miljödata.

Våra produkter