Lilla Edets kommun väljer Miljödatas system Novi för sina personalanteckningar. Med hjälp av systemet kommer kommunens chefer få en bra och GDPR säker kontroll över anteckningarna de för gällande sina medarbetare.

Stort tack för ert förtroende till våra system och vi hoppas på ett långvarigt samarbete tillsammans.

Våra produkter