Med hjälp av Novi kommer Ljusdals kommun få ett system som hjälper dem att säkra alla personalanteckningar enligt GDPR samt att det blir enkelt för kommunens chefer. Kommunen har sedan tidigare rehabstödet Adato och skade och tillbudsystemet Stella från Miljödata och de kommer nu med Novi ha tre system från oss.

Stort tack för förtroendet till våra system.

Våra produkter