I Norbergs kommun väljer man Miljödatas systemstöd Novi för att hantera sina personalanteckningar. Med hjälp av Novi kommer kommunens chefer kunna dokumentera det mesta kring sina medarbetare, allt från lönesamtal till misskötsamhets ärenden. Norbergs kommun har även vårt rehabsystem Adato där cheferna dokumenterar rehabprocesserna och ser till att medarbetarna har lägre sjukfrånvaro.

Vi på Miljödata ser fram emot att följa kommunens arbete och hoppas på ett fortsatt långvarigt samarbete.

Våra produkter