Strömsunds kommun väljer vårt system Novi för att enklare kunna hantera dokumentationen kring de anställda. Med hjälp av Novi får kommunens chefer ett samlat verktyg där all dokumentation gällande lönesamtal, medarbetarsamtal och även misskötsamhets ärenden kan samlas på ett ställe.

Stort tack för att ni väljer ytterligare ett system från oss på Miljödata.

Våra produkter