Timrå Invest väljer Miljödatas system Adato och Novi. Med hjälp av Adato kommer de nu få en bra överblick och kontroll över organisationens sjukfrånvaro samt att de får möjlighet att arbeta förebyggande mot långtidssjukfrånvaro i organisationen.

Stort tack för att ni väljer systemstöd från oss på Miljödata och vi ser fram emot ett långvarigt samarbete tillsammans.

Våra produkter