Nacka kommun fortsätter att välja ytterligare system från oss på Miljödata. Senaste tillskottet är Novi som ska hjälpa kommunen att få en bra GDPR säker kontroll över alla personalanteckningar. Novi ska finnas tillgängligt för att hjälpa cheferna hantera medarbetarsamtal, lönesamtal, varningar och mycket mer.

Stort tack att ni på Nacka kommun väljer oss på Miljödata.

Våra produkter