Filipstads kommun väljer Miljödatas system Novi för sina personalanteckningar. Med hjälp av systemet Novi kommer Filipstad kunna säkerställa att alla medarbetarsamtal, lönesamtal, och även misskötsamhets ärenden samlas på ett ställe. Novi kommer göra det enkelt för cheferna att hålla koll på all dokumentation och säkerställa att den förvaras GDPR säkert i systemet.

Vi på Miljödata ser fram emot ett fortsatt samarbete och vi är glada att Filipstad väljer ytterligare ett system från oss.

Våra produkter