Bengtsfors kommun väljer Novi för sina personalanteckningar. Med hjälp av dokumentationsstödet Novi får kommunens chefer tillgång till all dokumentation gällande medarbetarna enkelt och GDPR säkert.

Novi förenklar arbetet för kommunens chefer när de hanterar sina personaldokument som till exempel medarbetarsamtal och utfärdande av skriftliga varningar. Genom att använda Novi kan chefer effektivt arkivera och hantera viktiga dokument vilket leder till en mer strukturerad och välorganiserad arbetsprocess.

Dessutom främjar Novi bättre kommunikation och öppenhet inom organisationen. Genom implementeringen av Novi visar Bengtsfors kommun sitt engagemang för att nyttja modern teknik för att optimera arbetsflöden och förstärka förbindelserna mellan ledning och personal.

Stort tack för att ni väljer system från oss på Miljödata och att ni väljer att göra dokumentationsarbetet enkelt för era chefer.

Våra produkter