Med hjälp av systemet Novi kommer Sundsvalls kommun digitalisera personaldokumentationen. Systemet Novi kommer underlätta för kommunens chefer och säkerställa att dokumentationen kring de anställda är GDPR säker och följer medarbetaren oavsett om den byter avdelning.

Novi är designat för att underlätta för kommunens chefer i deras dagliga arbete speciellt när det kommer till att hantera viktiga personalrelaterade dokument som medarbetarsamtal och skriftliga varningar. Med Novi kan cheferna nu på ett smidigt och säkert sätt arkivera, söka igenom och hantera dokument, vilket inte bara bidrar till en mer organiserad och strukturerad arbetsmiljö men också till en förbättrad kommunikation och transparens inom organisationen.

Detta är ett tydligt exempel på hur Sundsvalls kommun aktivt arbetar för att integrera modern teknologi i sin verksamhet för att förbättra effektiviteten och stärka relationerna mellan chefer och medarbetare.

Stort tack att ni väljer ytterligare ett system från oss på Miljödata

Våra produkter