Föreningen Betaniahemmet väljer Miljödatas system Novi för sina personalanteckningar. Med hjälp av Novi kommer Betaniahemmet enkelt få kontroll på all dokumentation kring medarbetarna. De kommer även kunna vara trygga med att all dokumentation samlas på ett ställe och att den inte kan komma bort. Behöriga chefer kommer alltid komma åt all dokumentation kring de anställda vare sig de byter roll eller avdelning.

Vi på Miljödata ser fram emot ett långvarigt samarbete med er och hoppas ni bli lika nöjda med Novi som resten av våra kunder.

Våra produkter