Vi på Miljödata är glada att fortsätta vårt samarbete med Svenska Bostäder AB för att säkerställa en välmående arbetsmiljö.

Under våren 2024 har de valt att koppla på våra system Opus och Novi för att arbeta med det systematiska arbetsmiljöarbetet och personal dokumentationen som berör medarbetarna. Genom att föra in systemet Opus kommer de kunna planera och delegera arbetsmiljöuppgifterna i organisationen. Cheferna får ett årshjul i systemet att arbeta efter och arbetet blir enkelt och tydligt att följa. Med hjälp av Opus kan organisationens arbetsmiljö arbete planeras centralt och ute hos cheferna så att helheten samlas på ett ställe och går att följa upp. När man arbetar strukturerat i systemet Opus vet man att man gör rätt och kan känna sig trygg vid arbetsmiljöverkets inspektioner.

Att föra in systemet Novi kommer även det hjälpa Svenska Bostäder med ett mer strukturerat arbete gällande dokumentation. I det här fallet gällande medarbetarna. Novi är systemet där cheferna kan dokumentera kring sina medarbetare. I Novi kan chefen dokumentera allt från varningar och misskötsamhet till lönesamtal och utbildningar.

Vi på Miljödata är glada att Svenska Bostäder AB har ett fortsatt förtroende för oss och våra system och vi ser fram emot ett väldigt långvarigt samarbete tillsammans.

Våra produkter