I Flens kommun blir det nu enkelt för medarbetarna att hantera sin sjukanmälan och friskanmälan med hjälp av tjänsten Atlas. Med hjälp av Atlas kan medarbetaren när som helst på dygnet registrera sin sjukfrånvaro med hjälp av ett telefonsamtal eller genom sin dator eller mobil. Signalerna går sedan till berörda chefer och bemanningsansvariga så att personen kan ersättas i tid och cheferna får även en påminnelse att hålla ett samtal med den frånvarande medarbetaren. Tjänsten Atlas gör det smidigare för både chefen och medarbetaren gällande sjukfrånvaro.

Nu när Flens kommun fört in ytterligare ett av våra system har de faktiskt allt samlat på ett ställe Adato för rehab dokumentationen, Stella för arbetsskador och tillbud, Opus för det systematiska arbetsmiljöarbetet och Novi för personalanteckningarna.

Stort tack att ni väljer våra lösningar och att ni investerar i att göra arbetsmiljön bättre för medarbetarna i Flens kommun.

Våra produkter