Det är med stor stolthet och tacksamhet vi tar emot beskedet att Malmö Universitet har valt vårt system Adato för att hantera rehabiliteringsärenden och förebyggande insatser gällande ohälsa på universitetet. Vi är glada över att kunna bidra till att skapa en hälsosam och trygg arbetsmiljö för universitetets personal och studenter.

Adato är utvecklat med fokus på att effektivisera och förenkla processer kring rehabilitering och förebyggande åtgärder. Systemet är anpassat för att stödja organisationer i att hantera hälsorelaterade frågor och skapa en hållbar arbetsmiljö. Genom att använda Adato kan Malmö Universitet förenkla sina rehabiliteringsprocesser och säkerställa att de bästa rehabiliteringsåtgärderna är tillgängliga för personal och studenter.

Vi är övertygade om att Adato kommer att vara en stor tillgång för Malmö Universitet. Genom att använda vårt system kan universitetet på ett mer effektivt sätt hantera ohälsa och säkerställa att personal och studenter får rätt stöd och hjälp i rehabiliteringsprocessen. Vi är glada över att vara en del av universitetets arbete för en hälsosam arbetsmiljö och ser fram emot att stödja dem i deras arbete framöver.

Tack för förtroendet att få vara en del av Malmö Universitets viktiga arbete med att skapa en hälsosam arbetsmiljö för alla. Vi ser fram emot att fortsätta samarbeta och erbjuda support och expertis för att säkerställa en smidig användning av Adato och ett långsiktigt positivt samarbete.

Våra produkter