Linköping Kommun har valt vårt system Adato för att hantera sina rehabärenden och arbeta med förebyggande insatser för en hälsosam arbetsplats. Miljödata är glada att Linköping valt att satsa på vårt bästa systemstöd Adato för rehab så de nu kan arbeta förebyggande för en friskare personal.

Tack för förtroendet!

Våra produkter