Adato - rehabstöd
Få koll på sjukfrånvaron och rehabprocessen!


Sjukfrånvaro medför stora kostnader för företag, kommuner och organisationer. Plan för återgång i arbete är en del i den förstärkta rehabiliteringen som ska underlätta rehabiliteringsarbetet på arbetsplatsen och medverka till en tidig återgång i arbete.

Med sjukfrånvaro- och rehabiliteringsverktyget Adato får cheferna signaler om när ett rehabärende ska påbörjas. Rehabsystemet Adato som är integrerat med ert PA-system bevakar automatiskt sjukfrånvaron för alla medarbetare och skickar E-postmeddelanden.

Dokumentation som görs i ett rehabärende följer ärendet och går att samlat skriva ut till en rehabdokumentation, med ev bifogade dokument. HR/personalavdelningen som sedan övergripande arbetar med rehabfrågor får bra översikt och uppföljningsverktyg för rehabarbetet inom organisationen.

Flera behörighetsroller kan ställas in och Adato är anpassningsbart vad gäller de mail chefer ska få, de begrepp man vill följa upp och få statistik på etc. Rehabsystemet används i molnet med GDPR-säkrad drift. 

Adato kan arbeta fristående, eller tillsammans med arbetsskade- och tillbudssystemet Lisa (även elevhändelser), Sara för systematiskt arbetsmiljöarbete samt även sjukskrivningstjänsten Sickan.

Adato stöder rehabarbetet och leder er framåt - att satsa på hälsa är lönsamt!

Lätt att använda

Adato är användarvänligt, lätt att både lära sig och använda samt flexibelt för att anpassas till interna rutiner. Från en startsida får chefen hjälp att enkelt se sina medarbetare och aktuella rehabärenden samt vad som är nästa steg i processen (chefen ser endast sina egna medarbetare). För ett rehabärende visas en samlad bild med information, sjukfrånvaron, all dokumentation samt bifogade dokument - informationen följer den sjukskrivne vid t ex chefsbyte, därmed är dokumentationen säkrad och försvinner inte med chefen.

Bevakning och uppföljning

Uppföljning kan göras på bl a sjukperioder, aktuella rehabärenden, typ av rehabärende, prognoser, åtgärder och bevakning av åtgärder. Statistik kan skapas och exporteras direkt till Excel för att kunna arbeta proaktivt. Ett flertal övriga utskrifts- och rapportfunktioner samt kostnadsberäkning och översiktsvyer finns även i Adato.

Är ni intresserade av denna tjänst eller vill få en online-demo klicka här

 


I Adato - rehabstöd finns bland annat:

Information om aktuella sjukfall, prognoser och status

 

Automatisk bevakning av sjukfrånvaron, ett år bakåt i tiden dag för dag

 

Rehabdokumentation över dokumenterade händelser och åtgärder

 

Guider för anteckningar, plan för återgång i arbete, rehabutredning mm

 

Dokumentation över förebyggande insatser

 

Statistik, uppföljning, kostnadsberäkning och nyckeltal

 

Egna länkar på startsidan

 

Utskrift över all rehabdokumentation

 

Mailbevakningar

 


Gå till demo Se video