Adato
Rehabverktyget håller koll på sjukfrånvaron


Sjukfrånvaro medför stora kostnader för företag, kommuner och organisationer. Införandet av en rehabiliteringskedja med fasta tidpunkter för prövning av arbetsförmågan hjälper arbetsgivaren att anpassa och rehabilitera medarbetare tillbaka till arbetsplatsen i ett tidigt skede.

Med sjukfrånvaro- och rehabiliteringsverktyget Adato får cheferna signaler om när ett rehabärende ska påbörjas. Rehabsystemet Adato som är integrerat med ert PA-system bevakar automatiskt sjukfrånvaron för alla medarbetare och skickar E-postmeddelanden.

Dokumentation som görs i ett rehabärende följer ärendet och går att samlat skriva ut till en rehabjournal, med ev bifogade dokument. HR/personalavdelningen som sedan övergripande arbetar med rehabfrågor får bra översikt och uppföljningsverktyg för rehabarbetet inom organisationen.

Flera behörighetsroller kan ställas in och Adato är anpassningsbart vad gäller de mail chefer ska få, de begrepp man vill följa upp och få statistik på etc. Våra rehabsystem kan med fördel användas i molnet. 

Adato kan arbeta fristående, eller tillsammans med arbetsskade- och tillbudssystemet Lisa (även elevhändelser), Sara för systematiskt arbetsmiljöarbete samt även sjukskrivningstjänsten Sickan.

Adato stöder rehabarbetet och leder er framåt! Att satsa på hälsa är lönsamt!

Lätt att använda

Adato rehabverktyg kan installeras i ett befintligt intranät eller på säker webbadress hos Miljödata. Programmet är lätt att använda och körs helt och hållet i webbmiljö. Från en startsida får chefen hjälp att titta på sina medarbetare och aktuella rehabärenden samt vad som är nästa steg i processen (chefen ser endast sina egna medarbetare). För ett rehabärende, visas en samlad bild med information, även rehabkedjedagarna grafiskt, sjukfrånvaron och kostnader. Bilden nedan visar en rehabjournal, där chefen dokumenterat löpande och även kan bifoga dokument till ärendet – informationen följer den sjukskrivne vid t ex chefsbyte.

Bevakning och uppföljning

Uppföljning kan göras på bl a sjukperioder, aktuella rehabärenden, typ av rehabärende, prognoser, åtgärder och bevakning av åtgärder. Statistik kan skapas och exporteras direkt till Excel från Adato. Hela ärendet kan givetvis presenteras och skrivas ut som en detaljerad rehabdokumentation. Ett flertal övriga utskrifts- och rapportfunktioner samt kostnadsberäkning och översiktsvyer finns även i Adato.

Är ni intresserade av denna tjänst eller vill få en online-demo klicka här

 


I Adato finns bland annat:

Information om aktuella sjukfall, prognoser och status

 

Automatisk bevakning av sjukfrånvaron, ett år bakåt i tiden dag för dag

 

Rehabjournal över dokumenterade händelser och åtgärder

Utskrift över all rehabdokumentation

Guider för anteckningar, rehabutredning, upprepad korttidsfrånvaro, mm

 

Dokumentation över förebyggande insatser

 

Statistik, uppföljning och nyckeltal

 

Egna länkar

 

Kostnadsberäkning

 


Gå till demo Se video