Sickan
Frånvaro- och närvaroanmälan


Med sjukskrivningstjänsten Sickan ringer de anställda och frånvaroanmäler sig till en telefonsvarare när som helst på dygnet alternativt via webanmälan och samtalsregistreringen hamnar i en bevakningslista (eller i Adato). Samtidigt går SMS och/eller mail till chefen och företagshälsovården kan sedan ringa tillbaka och ta hand om ärendet i lugn och ro. Även närvaro anmäls i Sickan och VAB kan också anges.

Är ni intresserade av denna tjänst eller vill få en online-demo klicka här