QuoVadis
QvoVadis för verksamhetsstyrning


3Q består av QuoVadis, QuidAgis och Quando - vårt verksamhetsstöd för företagshälsovården. De integrerar med varandra och utgör tillsammans ett komplett verksamhetssystem, men kan även användas separat från varandra.

QuoVadis betyder "vart går du" på latin och är en programvara för kvalitetssäkring, dokumentstyrning och uppdragshantering av tjänster för företagshälsovården och andra tjänsteföretag. Det är ett komplett verksamhetssystem för samtliga medarbetare och som klarar många samtidiga användare. 

I företag som arbetar med kvalitetssäkring samlas dessa aktiviteter ibland under rubriken ”kundprocess”, vilket är ett begrepp som används i QuoVadis. Kundprocessen löper som en röd tråd genom programmet, alltifrån företagets första kontakter med presumtiva kunder vid marknadsföringsaktiviteter, via offerter och avtal till genomförande och uppföljning av tjänster som utförts. QuoVadis tar ett helhetsgrepp om hela kundprocessen och samtliga medarbetare använder moduler för olika ändamål inom kundprocessen.