QuidAgis
Medicinsk journalhantering


3Q består av QuoVadis, QuidAgis och Quando - vårt verksamhetsstöd för företagshälsovården. De integrerar med varandra och utgör tillsammans ett komplett verksamhetssystem, men kan även användas separat från varandra.

QuidAgis betyder "hur mår du" på latin och är en programvara för den medicinska journalen utformat för företagshälsovården. Systemet omfattar medicinsk journal, provsvar, remisshantering, intyg, receptförskrivning och brev. Det finns även tilläggsmoduler för t.ex audiogram och EKG.