Våra Produkter


 • Personal & Hälsa

  Adato, Lisa, Sara och Sickan är datasystem och it-stöd för organisationer som tillsammans samverkar för att få en fullständig överblick över hälsoläget i er organisation. De används alla i samma webbaserade systemmiljö och är mycket flexibla och anpassningsbara till varje kundinstallation. Våra system hjälper er som organisation att skapa en överblick och kontroll över artbetsmiljöarbetet. I ett samhälle där sjuktalen ökar är det värdefullt att arbeta metodiskt med dessa frågor. Med våra system får ni som organisation möjligheten att arbeta proaktivt samt ta ut värdefull statistik för att sätta in rätt resurs på rätt plats. Att satsa på hälsa är lönsamt!

  Kontakta oss om du önskar mer information och/eller en kostnadsfri presentation om våra system!


  Adato

  Rehabverktyget Adato är en marknadsledande lösning för arbete kring rehabilitering och kort- och långtidssjukfrånvaro. Här dokumenterar chefer i varje rehabärende och får en komplett dokumentation.

  Lisa

  Arbetsskade och tillbudssystemet Lisa är ett beprövat stöd för systematiskt arbete med att minska arbetsskadorna. Med Lisa kan man fånga information om skador (även elev- och brukarskador), tillbud, risker och avvikelser direkt när en händelse inträffar. Informationen skrivs enkelt in med stöd av en guide. Från en databas får de berörda automatiskt ett e-postmeddelande om det inträffade. För en olyckshändelse eller arbetssjukdom kan även anmälningsblankett till Försäkringskassan skrivas ut direkt från Lisa…

  Sara

  Sara underlättar det systematiska arbetsmiljöarbetet dvs arbetsgivarens arbete med att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. I Sara sker dokumentation och uppföljning av arbetsmiljödelegation, riskbedömningar och det löpande arbetsmiljöarbetet. Dessa sammanställningar och uppföljningar av risker hjälper organisationen att kartlägga och inventera arbetsmiljön. I Sara kan man göra riskbedö…

  Sickan

  Med sjukskrivningstjänsten Sickan ringer de anställda och frånvaroanmäler sig till en telefonsvarare när som helst på dygnet alternativt via webanmälan och samtalsregistreringen hamnar i en bevakningslista (eller i Adato). Samtidigt går SMS och/eller mail till chefen och företagshälsovården kan sedan ringa tillbaka och ta hand om ärendet i lugn och ro. Även närvaro anmäls i Sickan och VAB kan också anges. Är ni intresserade av denna tjänst eller vill få en online-demo klicka här

 • Företagshälsovård

  En av Miljödatas huvuduppgifter har under alla år varit att utarbeta IT-stöd inom området arbetsmiljö. Vi har utvecklat flera omfattande programvaror och hjälpmedel som är väl spridda, uppskattade och använda. 3Q, vårt verksamhetsstöd för företagshälsovården är frukten av flera års utveckling och utgör tredje generationen FHV-system från Miljödata. 

  3Q innehåller Quo Vadis, Quid Agis och Quando. De integrerar helt med varandra och utgör ett komplett verksamhetssystem men kan även användas separat från varandra. Tidigare system utgörs av dataflexsystemet HÄLST och MIKO/BOKA/Journal byggt i Superbase.


  QuoVadis

  3Q består av QuoVadis, QuidAgis och Quando - vårt verksamhetsstöd för företagshälsovården. De integrerar med varandra och utgör tillsammans ett komplett verksamhetssystem, men kan även användas separat från varandra. QuoVadis betyder "vart går du" på latin och är en programvara för kvalitetssäkring, dokumentstyrning och uppdragshantering av tjänster för företagshälsovården och andra tjänsteföretag. Det är ett komplett verksamhetssystem för samtliga medarbetare och som klarar många samtidiga användare. I fö…

  QuidAgis

  3Q består av QuoVadis, QuidAgis och Quando - vårt verksamhetsstöd för företagshälsovården. De integrerar med varandra och utgör tillsammans ett komplett verksamhetssystem, men kan även användas separat från varandra. QuidAgis betyder "hur mår du" på latin och är en programvara för den medicinska journalen utformat för företagshälsovården. Systemet omfattar medicinsk journal, provsvar, remisshantering, intyg, receptförskrivning och brev. Det finns även tilläggsmoduler för t.ex audiogram och EKG.

  Quando

  3Q består av QuoVadis, QuidAgis och Quando - vårt verksamhetsstöd för företagshälsovården. De integrerar med varandra och utgör tillsammans ett komplett verksamhetssystem, men kan även användas separat från varandra. Quando betyder "när" på latin och är ett skräddarsytt tidsbokningssystem för patienter och företagskunder. Quando är uppbyggd som en kalender samt att avräkning kan ske mot avtal, faktureringar mm.

  Sickan

  Med sjukskrivningstjänsten Sickan ringer de anställda och frånvaroanmäler sig till en telefonsvarare när som helst på dygnet alternativt via webanmälan och samtalsregistreringen hamnar i en bevakningslista (eller i Adato). Samtidigt går SMS och/eller mail till chefen och företagshälsovården kan sedan ringa tillbaka och ta hand om ärendet i lugn och ro. Även närvaro anmäls i Sickan och VAB kan också anges. Är ni intresserade av denna tjänst eller vill få en online-demo klicka här

 • Övriga


  Kulturdata

  Kulturdata utvecklar informationssystem som stöder arbetet med att tillvarata det nationella kulturarvet. På uppdrag av Riksantikvarie-ämbetet (RAÄ) har Kulturdata utvecklat databaser omfattande ca 20 000 bilder och textinformation över Sveriges kulturminnen. Samarbetet med RAÄ har fortgått sedan 1990-talet. Vi har utformat Web Communities, med projekthantering, dokumentation, informationsutbyte och andra viktiga funktioner för ett antal större EU-projekt (RockCare, RANE och BIRD). I samarbete med Länsstyr…