Sala och Heby Kommuner

Sala är främst känt för Sala Silvergruva, som är från 1500-talet och under lång tid var en av Sveriges viktigaste inkomstkällor. Sala har tillsammans med grannkommunen Heby, som tidigare var centrum för tegelbruksindustrin, investerat i rehabsystemet Adato, Lisa för arbete med skador och tillbud samt att Heby Kommun även använder Sara för sitt systematiska arbetsmiljöarbete. Trevlig Halloween-vecka önskar vi på Miljödata AB.

Tillbaka till nyhetslistan

Senaste Nyheterna