Rehabsystemet Adato hos fler kommuner

IT-stödet för rehabilitering och anpassning, Adato, finns nu ute hos fler av Sveriges kommuner, nämligen Melleruds, Öckerö, Tranemo och Svenljunga Kommuner. De har alla nyligen infört Adato som HR- och chefsstöd för sitt rehabiliteringsarbete. Tranemo och Svenljunga har även infört systemet Novi för medarbetaranteckningar.

Lycka till önskar Miljödata och glad sommar!

Foto: Öckerö

Tillbaka till nyhetslistan

Senaste Nyheterna