Fler Adato-användare

Nu har flera kommuner väster om Stockholm börjar använda rehabsystemet Adato; Kristinehamns Kommun, Kumla Kommun samt även Örebro Kommun - Örebro som även använder arbetsskadesystemet Lisa sedan tidigare. Trevlig vår och lycka till önskar vi på Miljödata AB!

Tillbaka till nyhetslistan

Senaste Nyheterna