Ett bra år för Miljödata!

Det kan vara bra att ibland att vända blicken bakåt och titta lite på allt man har åstadkommit under året som gått. För Miljödatas del är det ganska mycket.

Vi har säkerställt en trygg framtid genom viktiga partneravtal.

Vi har fortsatt att bredda vår kundbas på den offentliga marknaden och har nu närmare 60% av Sveriges alla kommuner och ungefär hälften av alla landsting som kunder vilket vi är oerhört stolta över.

Vår nysatsning på privatsidan har börjat ge resultat och vi har tagit ett stort kliv framåt med ett antal nya kunder som har valt att satsa på Adato för att säkerställa sin dokumentation kring rehabilitering. Vi ser med spänning fram emot nya affärer på företagssidan även under 2018. 

En ny generation av arbetsskadesystemet Lisa är släppt och systemet kan nu köras i alla stora browsers! Även med Lisa har vi ökat vår kundbas under 2017.  

Vi har också haft ett ökat fokus på säkerheten i våra produkter och bland annat säkrat upp med standardiserade inloggningsrutiner vilka kan kopplas ihop med kundernas existerande säkerhetslösningar.

Vi har breddat kompetensen genom rekrytering av vår nya utvecklingschef Joachim

Samtidigt har vi börjat resan med att strukturera och dokumentera interna processer.En del av det är arbetet vi lagt ner på GDPR, något vi kommer fortsätta med under 2018.

På utvecklingssidan har vi haft ett fokus på nya rutiner och arbetsmetoder för att säkerställa kvaliteten på vår kod och våra produkter.

Som ett led i att vi vill fokusera på vår kärnverksamhet, har vi avvecklat vår egen driftshall och flyttat våra molntjänster till City Network vilket gett oss ännu bättre kvalité i både hantering och tillgänglighet.

Detta är ändå bara ett axplock av allt som vi alla på Miljödata har åstadkommit.

Man kan säga att vi har lagt grunden till riktigt bra och spännande år framöver!

Klart man blir stolt över sina anställda när man reflekterar över detta 😊

/Erik, VD på Miljödata

Tillbaka till nyhetslistan

Senaste Nyheterna