Arbetsgivarens plan för återgång i arbete

Ny funktionalitet är nu framtagen i rehabstödet Adato, för att stödja de nya reglerna.

1 juli 2018 infördes skyldighet för arbetsgivare att ta fram en plan för återgång i arbete om en arbetstagare förväntas vara frånvarande en längre tid från arbetet på grund av sjukdom (30 kap. 6 § Socialförsäkringsbalken). Denna ska kontinuerligt följas upp och revideras vid behov.

Planen ska underlätta en tidig återgång i arbete och kan också vara ett underlag för Försäkringskassans handläggning av rehabiliteringsärenden. Försäkringskassan kan vid behov begära att en arbetsgivare lämnar in planen och ska också säkerställa att planen håller god kvalitet samt att planerade åtgärder genomförs. 

Plan för återgång i arbete ska tas fram sendast dag 30 om arbetstagaren förväntas vara sjukskriven i minst 60 dagar fr o m sjukperiodens första dag.

Planen behöver inte tas fram om arbetstagaren förväntas kunna återgå i arbete inom 60 dagar (skulle det senare visa sig att arbetstagaren inte kan börja arbeta inom 60 dagar, så ska en plan tas fram så snart som möjligt). En plan behöver heller inte tas fram om arbetstagarens hälsotillstånd innebär att återgång i arbete inte är möjligt eller om arbetstagarens hälsotillstånd för tillfället innebär att denne inte kan delta i planeringen. Vid dessa tillfällen behöver man istället dokumentera sitt ställningstagande.

Plan för återgång i arbete samt mailbevakningar för dag 30 och 60 finns nu som guide i IT-stödet Adato - det marknadsledande dokumentations- och uppföljningsverktyget för sjukfrånvaro- och rehabiliteringsärenden! Kontakta Miljödata idag för mer info om Adato!

Tillbaka till nyhetslistan

Senaste Nyheterna