Arbetsgivarens plan för återgång i arbete

Nu inför Miljödata Försäkrigskassans nya blankett Plan för återgång i arbete som ny guide i rehabiliteringsstödet Adato, eftersom det nu införts ändringar i socialförsäkringsreglerna. Planen är tänkt som ett stöd för rehabiliteringsarbetet på arbetsplatsen och ska underlätta en tidig återgång i arbete.

1 juli 2018 infördes skyldighet för arbetsgivare att ta fram en plan för återgång i arbete om en arbetstagare förväntas vara frånvarande en längre tid från arbetet på grund av sjukdom (30 kap. 6 § Socialförsäkringsbalken).

Mer info finns på Försäkringskassans hemsida!

Tillbaka till nyhetslistan

Senaste Nyheterna