Adato till sydöstra Sverige

Flera organisationer i sydöstra hörnet av Sverige har nu investerat i och implementerat rehabsystemet Adato, bl a Nybro Kommun (som även ska införa arbetsskadesystemet Lisa), Mönsterås Kommun samt BTH, Blekinge Tekniska Högskola. Trevlig februari och lycka till önskar vi på Miljödata AB

Foto: Del av Campus Gärsvik, BTH
Fotograf: Hellstormen

Tillbaka till nyhetslistan

Senaste Nyheterna