Företagshälsovården är en oberoende expert som hjälper individer och verksamheter med alla frågor som rör personal, arbetsmiljö och organisation. Miljödata har över lång tid sett behovet företagen som erbjuder företagshälsovård har av ett heltäckande systemstöd och utvecklat sviten 3Q för att kunna leverera en komplett lösning för verksamheten. Kvalitetssäkring, journalsystem, dokumentstyrning och tidsbokningssystem är alla exempel på delar som 3Q omfattar.

3Q

Få fullständig kontroll över kundprocessen

Från din första kontakt med dina kundprospekt via olika marknadsföringsinsatser, via offerter du skapar och avtal ni tecknar, till faktiskt genomförande och uppföljning av de tjänster ni levererat, får du genom 3Q möjlighet att skapa helhetsbilder för samtliga delar av din verksamhet. Du skapar offerter som tas vidare i ett avtal, bokar tider mot avtalet och rapporterar sedan all nedlagd kundtid direkt i plattformen. Allt tillgängligt på korrekt sätt för personer med riktig behörighet.

Håll koll på hur det går för er med hjälp av kraftfull uppföljning

Att du kan följa upp verksamheten för att skapa fakturaunderlag är en självklarhet. Men med 3Q kan du även analysera tid och lönsamhet per avtal, produkter, tjänster, kunder, personalkategorier och personal. Genom statistik över diagnos och sökord, kan du dessutom få ut rapporter för din journalhantering baserad på både arbetsplats och yrke.

Upptagen? Alltid korrekt uppdaterade kalendrar.

Genom funktionen tidbok, får alla anställda på ditt företag en personlig kalender. Genom en smidig koppling till databasen för 3Q, plockar du upp nödvändig information för bokningen som person-, företags-, avtals- och produktuppgifter. Och de tider som inte bokas, kan samlas och följas upp så att du lätt kan räkna av mot avtal och fakturering.

En journal för allt om din patients tillstånd

De flesta journalsystem är gjorda för att användas på ett sjukhus. Den medicinska journalhanteringen inom 3Q är istället gjord för att användas på en hälsocentral – vilket gör att vi utformat den efter just företagshälsovårdens specifika behov. Den medicinska journalen i 3Q omfattar provsvar, remisshantering, intyg, receptförskrivning och brev med möjlighet att lägga till moduler som audiogram och EKG.

Webbaserat

Du når alla tjänster direkt från din webbläsare och de fungerar med alla browsers.

Integration

Vi integrerar våra lösningar med era befintliga system för automatisk hantering av organisation, ansvarig chef och dess medarbetare.

Lättanvänt

Samtliga tjänster har användbarhet i fokus.

Kom igång direkt

Systemet levereras med grundinställning för att kunna tas i drift direkt, men kan självklart anpassas till er verksamhet.

Enkelt övertag

Vid organisations­förändringar följer ärenden och dokumentation automatiskt med till rätt ansvarig chef.

Papperslöst

Allt finns digitalt med rätt åtkomst för rätt person, ni slipper skicka runt dokument och spara kopior på osäkra platser.

Komplettera denna produkten med

Miljödata har funnits i mer än trettio år och under den tiden har vi lagt en massa kraft på att vidareutveckla funktionaliteten i våra produkter och tjänster. Det har varit helt rätt och fungerat jättebra och vi har de senaste åren också känt att vi skulle behöva göra en del andra förändringar. Därför har vi det senaste året jobbat med vårt varumärke, hur vi ser ut och sättet vi pratar på – hur våra kunder och användare upplever oss. Vi kommer fortsätta jobba med denna uppdaterade version av oss själva men redan nu kommer du märka att vår logotyp, färger, webbplats och namn på tjänster, existerar i en ny kostym.

Så med den nya kostymen, men med samma funktionaliteter och stöd i våra lösningar så säger vi - välkommen till ett uppdaterat Miljödata.

Vi hoppas och tror att du kommer att tycka om det.

Våra produkter