Företagshälsovården är en oberoende expert som hjälper individer och verksamheter med alla frågor som rör personal, arbetsmiljö och organisation. Miljödata har över lång tid sett behovet företagen som erbjuder företagshälsovård har av ett heltäckande systemstöd och utvecklat sviten 3Q för att kunna leverera en komplett lösning för verksamheten. Kvalitetssäkring, journalsystem, dokumentstyrning och tidsbokningssystem är alla exempel på delar som 3Q omfattar.

3Q

Få fullständig kontroll över kundprocessen

Från din första kontakt med dina kundprospekt via olika marknadsföringsinsatser, via offerter du skapar och avtal ni tecknar, till faktiskt genomförande och uppföljning av de tjänster ni levererat, får du genom 3Q möjlighet att skapa helhetsbilder för samtliga delar av din verksamhet. Du skapar offerter som tas vidare i ett avtal, bokar tider mot avtalet och rapporterar sedan all nedlagd kundtid direkt i plattformen. Allt tillgängligt på korrekt sätt för personer med riktig behörighet.

Håll koll på hur det går för er med hjälp av kraftfull uppföljning

Att du kan följa upp verksamheten för att skapa fakturaunderlag är en självklarhet. Men med 3Q kan du även analysera tid och lönsamhet per avtal, produkter, tjänster, kunder, personalkategorier och personal. Genom statistik över diagnos och sökord, kan du dessutom få ut rapporter för din journalhantering baserad på både arbetsplats och yrke.

Upptagen? Alltid korrekt uppdaterade kalendrar.

Genom funktionen tidbok, får alla anställda på ditt företag en personlig kalender. Genom en smidig koppling till databasen för 3Q, plockar du upp nödvändig information för bokningen som person-, företags-, avtals- och produktuppgifter. Och de tider som inte bokas, kan samlas och följas upp så att du lätt kan räkna av mot avtal och fakturering.

En journal för allt om din patients tillstånd

De flesta journalsystem är gjorda för att användas på ett sjukhus. Den medicinska journalhanteringen inom 3Q är istället gjord för att användas på en hälsocentral – vilket gör att vi utformat den efter just företagshälsovårdens specifika behov. Den medicinska journalen i 3Q omfattar provsvar, remisshantering, intyg, receptförskrivning och brev med möjlighet att lägga till moduler som audiogram och EKG.

Lättanvänt

Samtliga tjänster har användbarhet i fokus.

GDPR-uppfyllande

Vi har byggt in stöd för smart hantering av GDPR-frågor

Utskrifter

Som användare kan du när som, enkelt skriva ut del av eller hela ärenden med ett enda knapptryck.

Pålitliga notifieringar

Som ansvarig får du viktiga påminnelser för aktiviteter som ska startas och utföras i ett ärende.

Hög säkerhetsnivå

Allt vi gör utgår från höga krav på säkerhet.

Säker lagring

Vi ser till att ni lagrar data i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Våra system är molntjänster som alla har säker lagring i Sverige.

Komplettera denna produkten med