Företagshälsovården är en oberoende expert som hjälper individer och verksamheter med alla frågor som rör personal, arbetsmiljö och organisation. Miljödata har över lång tid sett behovet företagen som erbjuder företagshälsovård har av ett heltäckande systemstöd och utvecklat sviten 3Q för att kunna leverera en komplett lösning för verksamheten. Kvalitetssäkring, journalsystem, dokumentstyrning och tidsbokningssystem är alla exempel på delar som 3Q omfattar.

3Q

Få fullständig kontroll över kundprocessen

Från din första kontakt med dina kundprospekt via olika marknadsföringsinsatser, via offerter du skapar och avtal ni tecknar, till faktiskt genomförande och uppföljning av de tjänster ni levererat, får du genom 3Q möjlighet att skapa helhetsbilder för samtliga delar av din verksamhet. Du skapar offerter som tas vidare i ett avtal, bokar tider mot avtalet och rapporterar sedan all nedlagd kundtid direkt i plattformen. Allt tillgängligt på korrekt sätt för personer med riktig behörighet.

Håll koll på hur det går för er med hjälp av kraftfull uppföljning

Att du kan följa upp verksamheten för att skapa fakturaunderlag är en självklarhet. Men med 3Q kan du även analysera tid och lönsamhet per avtal, produkter, tjänster, kunder, personalkategorier och personal. Genom statistik över diagnos och sökord, kan du dessutom få ut rapporter för din journalhantering baserad på både arbetsplats och yrke.

Upptagen? Alltid korrekt uppdaterade kalendrar.

Genom funktionen tidbok, får alla anställda på ditt företag en personlig kalender. Genom en smidig koppling till databasen för 3Q, plockar du upp nödvändig information för bokningen som person-, företags-, avtals- och produktuppgifter. Och de tider som inte bokas, kan samlas och följas upp så att du lätt kan räkna av mot avtal och fakturering.

En journal för allt om din patients tillstånd

De flesta journalsystem är gjorda för att användas på ett sjukhus. Den medicinska journalhanteringen inom 3Q är istället gjord för att användas på en hälsocentral – vilket gör att vi utformat den efter just företagshälsovårdens specifika behov. Den medicinska journalen i 3Q omfattar provsvar, remisshantering, intyg, receptförskrivning och brev med möjlighet att lägga till moduler som audiogram och EKG.

GDPR-uppfyllande

Vi har byggt in stöd för smart hantering av GDPR-frågor

Kunddriven utveckling

Du som kund är med och påverkar vad som skall utvecklas framåt.

Säker lagring

Vi ser till att ni lagrar data i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Våra system är molntjänster som alla har säker lagring i Sverige.

Lättanvänt

Samtliga tjänster har användbarhet i fokus.

Uppföljning

Uppföljning av utfört arbete för fakturaunderlag, analys av tid och lönsamhet.

Fullständig behörighets­styrning

Möjlighet att sätta behörigheter på gruppnivå för alla delar i systemet, så rätt person ser rätt information.

Komplettera denna produkten med

Miljödata har funnits i mer än trettio år och under den tiden har vi lagt en massa kraft på att vidareutveckla funktionaliteten i våra produkter och tjänster. Det har varit helt rätt och fungerat jättebra och vi har de senaste åren också känt att vi skulle behöva göra en del andra förändringar. Därför har vi det senaste året jobbat med vårt varumärke, hur vi ser ut och sättet vi pratar på – hur våra kunder och användare upplever oss. Vi kommer fortsätta jobba med denna uppdaterade version av oss själva men redan nu kommer du märka att vår logotyp, färger, webbplats och namn på tjänster, existerar i en ny kostym.

Så med den nya kostymen, men med samma funktionaliteter och stöd i våra lösningar så säger vi - välkommen till ett uppdaterat Miljödata.

Vi hoppas och tror att du kommer att tycka om det.

Våra produkter