Säkerhet

Datadrift
Att våra kunders information och data är säker, otillgänglig för obehöriga och att våra system är intrångssäkrade men ändå har hög grad av tillgänglighet för respektive kund, är ett av våra absolut största fokusområden. All mjukvara och data finns på högsäkerhetsservrar i Sverige där vi hela tiden arbetar aktivt med att fortsätta öka säkerhetsnivåer och förbättra skalskydd.

GDPR-dataskyddsförordning
Vår strävan är att alltid uppfylla de krav som ställs på oss som leverantör när vi hanterar data, och framförallt persondata. Vi har interna regelverk och tydliga rutiner för hur vi jobbar med våra kunders persondata och vi genomför regelbundet kontroll av interna dokument och verksamheten i sin helhet. All behandling av personuppgifter sker utifrån bestämmelserna i gällande integritetsskyddslagstiftning och i enlighet med EU:s dataskyddsdirektiv.

Du hittar mer information om hur vi på Miljödata jobbar med säkerhet på våra inloggade supportsidor 

Certifiering och betyg Miljödata

Verksamhetsbetyg

Några områden som vi erhållit certifieringar och betyg för de senaste åren är:

Trippel-A diplom för högsta kreditvärdighet i Soliditets Kreditrankingsystem (2009-2019)

Lägsta riskklass (betyg 5) med riskprognos 0,03% av affärs- och kreditupplysningsföretaget UC (2010-12-02)

Miljöcertifikat från Affärsverken i Karlskrona för insatser i en hållbar framtid gällande inköp av el med bra miljöval (2017-10-19)

Skaka hand för samarbete

Samarbetspartners

Lika viktigt som det är att vi själva håller högsta kvalitet i allt vi gör, lika viktigt är det att de vi samarbetar med gör det. Därför väljer vi, oavsett vilket område det handlar om, våra partners med omsorg - för skall de på något sätt vara en del av vår leverans, ställer vi lika höga krav på dem som på oss.

Partneravtal med Visma Enterprise

Visma Enterprise stödjer verksamheter, företag och organisationer i HR- och löneprocesser samt erbjuder affärslösningar för offentlig verksamhet 

För offentlig verksamhet samverkar Visma Enterprise med Miljödata inom arbetsmiljöområdet och erbjuder sina kunder våra lösningar beträffande rehabsystem, arbetsskade- och tillbudshantering samt arbetsmiljökartläggning.

Läs mer om Visma

Samverkansavtal med TietoEvry

Som ett av Nordens största IT-bolag har TietoEVRY omfattande leveranser till nordiskt näringsliv, finanssektorn och offentlig verksamhet inom både stat, kommun och hälsosektorn. TietoEVRY erbjuder lösningar inom PA/HR-området för att effektivisera personalarbetet både inom den offentliga och privata sektorn.

Beträffande rehab, arbetsskador och tillbud och medarbetardialogen samverkar TietoEVRY och Miljödata. TietoEVRY erbjuder Miljödatas system till sina kunder.

Läs mer om TietoEVRY

Hostingavtal med City Network

City Network är en ledande europeisk leverantör av infrastrukturtjänster med över 30 000 kunder och datahallar på 27 platser runtom i världen.

City Network hostar Miljödatas system och hjälper oss att erbjuda våra kunder säkra och bra molntjänster. City Network är certifierade enligt ISO 9001, 14001, 27001, 27015 och 27018 - internationellt erkända standarder för kvalitetledningssystem, informationssäkerhet och miljö. 

Läs mer om City Network

Våra produkter