- Jag har tom fått tack-mail från chefer, vilket jag aldrig tidigare har råkat ut för!

Boel SteenPersonalstrateg - Kristianstad Kommun


Kristianstad kommun inför rehabsystemet Adato

I Kristianstad kommun finns ett lönesystem där en rehabmodul ingår. Eftersom denna rehabmodul inte var tillräckligt för dokumentation så valde kommunen att titta på andra system och efter visningar och även besök hos andra kommuner, föll valet på Adato. ”Vi ville höja och säkerställa kvaliteten på rehabarbetet, få ordning och systematik samt minska administrationen”, säger Boel Steen.

Hur införde ni Adato i organisationen?

Miljödata har gett god hjälp och varit ett bra stöd inför beslutsfattande. Det är positivt att vi fått bra utbildning, bra support och att vi har fått ställa frågor samt fått hjälp med underlag och dokument. Kristianstad kommun informerade om Adato på bred front och i god tid, både via HR på alla förvaltningar, information i Chefsbladet samt under en ledardag. Informationen om Adato var väl grundad före starten och där pushade vi extra för att dokumentation i Adato är obligatoriskt för cheferna. Det var inte svårt att få chefernas förståelse och under våren 2015 har nästan samtliga av alla 350 chefer utbildats.

Har ni fått några positiva effekter av Adato-införandet?

Cheferna i kommunen ser på Adato som något positivt, de är oerhört glada och tacksamma. ”Jag har tom fått tack-mail från chefer, vilket jag aldrig tidigare har råkat ut för”, säger Boel. Cheferna tycker det är enkelt att använda, lätt att förstå och en fördel att man får bevakningsmail. En effekt är att mycket har kommit upp på bordet också, cheferna får snabba signaler och processarbetet kommer igång snabbt. Adato ökar medvetenheten, särskilt inom de organisationsdelar där det är täta chefsbyten! Det ger ordning och reda samt bra struktur.

Vilken rekommendation har ni till andra som funderar på / ska införa Adato?

Det gäller att vara väl förberedd, vi har bara en chans på sig att införa ett system på ett bra sätt även om produkten i sig är bra, anser Boel. Vi tillsatte en projektarbetsgrupp som innehöll flera kompetenser och där man gick igenom alla moment och bakomliggande faktorer för att få bra förberedelse inför Adato-starten. Allt har fungerat väl och ryktet gick snabbt i organisationen att Adato är ett bra systemstöd! En framgångsfaktor tycker Boel har varit att hålla det enkelt vid start. Alla finesser som finns i Adato (och det finns mycket sådana) kan läggas på senare när cheferna är mer varma i kläderna.

Boel avslutar med att säga att organisationer ofta har bra rehabrutiner, men att Adato stödjer dessa rutiner och gör att de blir verklighet. All dokumentation finns samlat på ett ställe och följer medarbetaren vilket är drivkraften i systemet. ”Jag känner mig stolt över och trygg med Adato!”, avslutar Boel.