- Jag är själv mycket nöjd med hur bra Adato är och har hört chefer säga 'det här är bra'!

Carina BergHR-specialist - Hässleholms Kommun


Rehabverktyget Adato i Hässleholms kommun

Carina Berg i Hässleholms kommun berättar om deras införande av Adato och att kommunen hade hört talas om Adato via kontakter med andra kommuner som använder Adato. ”Vi visste att det var ett bra stöd och ett användarvänligt system”, säger Carina. Hässleholms kommun beslutade att investera i Adato och Carina påbörjade introduktion för chefer under 2013.

Hur införde ni Adato i organisationen?

Hässleholms kommun bjöd in cheferna till halvdagsutbildningar dit de fick anmäla sig och de som inte gick på någon av dess hörde snart av sig då man fick mail om pågående sjukfrånvaro. Trots att många chefer först tänkte ”ännu ett system”, upplevde de redan en stund in på utbildningstillfället att Adato är ett bra systemstöd i rehabarbetet!

Systemet har levererats som vi önskat av Miljödata och vi har inte upplevt något tillfälle när det inte har fungerat. Överföringen från Personec P gick smidigt med lite hjälp från Aditro, där vi bl a fick hjälp med vilka lönearbetskoder som används.

Har ni fått några positiva effekter av Adato-införandet?

Cheferna i kommunen anser att Adato är lätt, användarvänligt och att allt finns samlat på ett ställe. Det har tagit lite tid att avsluta gamla ärenden som inte längre är aktuella men sjukfrånvaro- och rehabiliteringsarbetet blir överskådligt och tillgängligt.

Vi driftar Adato hos Miljödata och detta har varit helt problemfritt. Vi rekommenderar andra kunder att använda denna driftstjänst då vi inte behöver lägga tid på saker såsom ändringar, uppdateringar mm. Det är också en säkerhet att veta att Miljödata sköter kontroll av att överföringen från lönesystemet löper på som det ska och inga andra driftsstopp sker, där man annars måste lägga tid på felsökning och kontakt med IT-avdelningen.

Vilken rekommendation har ni till andra som funderar på / ska införa Adato?

Adato är ett enkelt system, Carina framhåller vikten av en god framförhållning vid start av Adato och att ha en plan för hur man ska stötta de chefer som inte kommer igång med rehabarbetet. Ett tips till nya användare är att arbeta vidare med cheferna även efter att man har infört systemet, för att cheferna ska få in själva användandet som en rutin i sina dagliga arbetsuppgifter.

Den totala upplevelsen är att allt har blivit bättre med hjälp av Adato - vad gäller ordning och reda, struktur och även bra översikt, säger Carina. Jag är själv mycket nöjd med hur bra Adato är och har hört chefer säga ”det här är bra!” vid flera utbildningstillfällen, det är ett gott betyg av systemtrötta chefer!