- Adato är en av förutsättningarna för att lyckas sänka sjuktalen och öka frisknärvaron!

Marie NiljungPersonalkonsult - Arvika Kommun


Arvika kommun investerar i Adato - rehabverktyget

Arvika kommun hade under en tid funderat på att införa Adato då man saknade ett övergripande rehabverktyg. När Marie Niljung började sin tjänst i Arvika hade hon med sig goda erfarenheter från sitt arbete med Adato i Grums Kommun. Arvika kommun tog nytag i diskussionerna och valde att införa Adato i organisationen i slutet av 2014.

Hur införde ni Adato i organisationen?

Adato infördes problemfritt efter att vi haft en rehabutbildning för cheferna med ett särskilt kapitel om Adato, där vi både visade och presenterade Adato. ”Det var smidigt att starta igång Adato”, säger Marie. Många av cheferna har startat med sin dokumentation i systemet under våren 2015 direkt efter rehabutbildningen och presentationen av Adato, men några har jag gått igenom systemet separat med. Först januari 2016 är det obligatorisk för alla chefer att använda Adato, men de chefer som redan har kommit igång är väldigt nöjda och det känns positivt.

Har ni fått några positiva effekter av Adato-införandet?

Adato är en förutsättning för att få kontroll och jobba effektivt med rehabilitering. Cheferna som börjat använda Adato tycker att det är ett lättanvänt hjälpmedel som avlastar och de får snabbt överblick över vad som ska göras. De får all dokumentation och inscannade dokument samlat på samma ställe. Vi har fått bättre ordning och reda och vi på personalstaben får all information vi behöver, snabbt och enkelt - det underlättar när man pratar både med chefer och externa personer såsom Försäkringskassan.

Det är också en trygghet för medarbetaren att det är behörighetsstyrt och att känslig information finns på ett ställe. Det ökar kvaliteten på rehabiliteringsarbetet och säkerheten och professionalismen mot medarbetaren ifråga. Marie lyfter också fördelen att all dokumentation finns kvar och följer personen, även om en chef skulle sluta.

Vilken rekommendation har ni till andra som funderar på / ska införa Adato?

Ett tips hon vill ge till kommande användare är att kombinera utbildning i Adato med utbildning i själva rehabprocessen – cheferna förstår nyttan direkt när man kopplar till de skyldigheter man har enligt lag. Även att invänta att överföringen är på plats, så man inte börjar göra inställningar själv i förväg, utan får en ordentlig utbildning och genomgång i Adato först.

Marie är så nöjd att Arvika kommun nu använder Adato som ett hjälpmedel för att arbeta med rehabilitering och hälsa. ”Adato är en av förutsättningarna för att lyckas sänka sjuktalen och öka frisknärvaron!”, säger hon. Systemet är användarvänligt och Miljödata utvecklar systemet succesivt utifrån kundernas önskemål, avslutar hon!