Vi jobbar med Landsting

Miljödatas kunder spänner över en stor sträckvidd både geografiskt över hela Sverige och till viss del utomlands men även branschmässigt från pappersbruk till företagshälsovård.


Våra system har sålts till såväl landsting och kommuner som statliga myndigheter samt små och stora företag. Ca hälften av Sveriges alla landsting använder Adato för att dokumentera sina rehabärenden. Exempel på några av våra landstingskunder är:

Norrbottens Läns Landsting, Kalmar Läns Landsting, Region Halland, Region Skåne, Region Östergötland och Region Gävleborg.