Våra Partners


Partneravtal med Visma Enterprise

 

Visma Enterprise stödjer verksamheter, företag och organisationer i HR- och löneprocesser samt erbjuder affärslösningar för offentlig verksamhet 

För offentlig verksamhet samverkar Visma Enterprise med Miljödata inom arbetsmiljöområdet och erbjuder sina kunder våra lösningar beträffande rehabsystem, arbetsskade- och tillbudshantering samt arbetsmiljökartläggning.

Läs mer om Visma!

 

Samverkansavtal med EVRY

Som ett av Nordens största IT-bolag har EVRY omfattande leveranser till nordiskt näringsliv, finanssektorn och offentlig verksamhet inom både stat, kommun och hälsosektorn. EVRY erbjuder lösningar inom PA/HR-området för att effektivisera personalarbetet både inom den offentliga och privata sektorn.

Beträffande rehab, arbetsskador och tillbud, hälsobokslut, medarbetardialogen, arbetsmiljökartläggning och medarbetarenkäter samverkar EVRY och Miljödata. EVRY erbjuder Miljödatas system till sina kunder.

Läs mer om EVRY!

 

Partneravtal med Previa

Previa hjälper privata företag och offentliga verksamheter att skapa sunda och lönsamma arbetsplatser där chefer, ledare och medarbetare trivs och presterar.

Läs mer om Previa!

 

Hostingavtal med City Network

City Network

City Network är en ledande europeisk leverantör av infrastrukturtjänster med över 30 000 kunder och datahallar på 27 platser runtom i världen.

City Network hostar Miljödatas system och hjälper oss att erbjuda våra kunder säkra och bra molntjänster. City Network är certifierade enligt ISO 9001, 14001, 27001, 27015 och 27018 - internationellt erkända standarder för kvalitetledningssystem, informationssäkerhet och miljö. 

Läs mer om City Network!