Om Miljödata

Miljödata är en av Sveriges ledande utvecklare leverantör av IT-system inom personal- och arbetsmiljöområdet. Våra system är utformade för att tillgodose enkel, modern och verksamhetsanpassad arbetsmetodik. Vi prioriterar en hög servicenivå i kontakter med våra kunder.


Miljödata bildades 1988 för att erbjuda IT-stöd åt verksamhet inom statlig arbetshälsovård. Sedan dess har Miljödata utvecklats till att idag vara marknadsledande med IT-stöd inom områdena Arbetsmiljö och Personal & Hälsa.

Personalstyrkan består av 18 anställda på kontoret i centrala Karlskrona. Personalomsättningen är mycket låg men kompetensen hög. Våra systemutvecklare behärskar bl a ASP.NET och SQL-server, VB.NET, C#, Javascript, jQuery och CSS.

Miljödata har en stabil ekonomisk grund och har haft ett positivt resultat de senaste 15 åren. Miljödata omsätter strax över 20 miljoner SEK per år.

Miljödatas värdegrunder är:
Förtroendeingivande - att stå för att ge dig det vi har lovat; produkter och tjänster med kvalitet!
Respekt - att stå för att vi alltid tar dig som kund och dina utmaningar på allvar och att sträva efter friska arbetsplatser!
Kompetens - att stå för att vi är helt fokuserade och specialiserade på att stödja dig för att skapa en ”frisk arbetsplats” inom arbetsmiljöområdet!
Flexibilitet - att stå för att vi erbjuder dig lösningar som fungerar ihop med de flesta HR system, med eller utan drift och att du ska nå våra system med dator, platta eller mobil. Att stå för att vi är det lilla företaget som det är lätt att ha att göra med!

Miljödata AB tilldelades återigen Trippel-A diplom för högsta kreditvärdighet i Soliditets Kreditrankingsystem (2009-2019)!
Se bronsdiplomet här!

Miljödata AB tilldelades även lägsta riskklass (betyg 5) med riskprognos 0,03% av affärs- och kreditupplysningsföretaget UC (2010-12-02)!
Se intyget här!

Miljödata AB tilldelades miljöcertifikat från Affärsverken i Karlskrona för insatser i en hållbar framtid gällande inköp av el med bra miljöval (2017-10-19)!
Se intyget här!