GDPR

GDPR - Dataskyddsförordning
Vi presenterar på den här sidan information om vårt pågående arbete med att bli GDPR-förenliga.

Vår strävan är att alltid uppfylla de krav som ställs på oss som leverantör när vi hanterar data, och framförallt persondata. Säkerhetsarbete och dataskyddsarbete är alltid en pågående process, vi kan därför aldrig anse att vi är färdiga med detta arbete.

Detta är en åtgärdsplan inför GDPR, med en målsättning att ha genomfört dessa åtgärder innan maj 2018.


Åtgärdsplan för GDPR

[ ] Flödesanalys

[x] Medvetandegöra inom organisationen

2017-03-20
Informationsgenomgång GDPR för hela företaget. Definitioner, rättigheter, skyldigheter mm.
Privacy By Design-dokument -> till alla i utvecklingsteamen.

[ ] Ansvarsförsäkring

[ ] Riskanalys

[/] Personuppgiftsbiträdesavtal

2017-02-14 - Vår IT-jurist jobbar med att ta fram PUB-avtal för GDPR.
Beräknas klart till halvårsskiftet

[/] Privacy by design

2017-02-20 - Miljödata har hela tiden under utvecklingen av våra produkter strävat mot att utveckla säkra lösningar som följer datainspektionens riktlinjer.

Detta kommer nu kvalitetssäkras mot de nya kraven på inbyggd integritet.

[ ] Dataintrångspolicy

[ ] 3:e partsleverantörer